Dekor lav

Disse bekreftelsene skal sendes inn i forbindelse med skattemelding/årsoppgjør. Bekreftelse på innholdet i søknaden skal legges frem uoppfordret dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. Skatteetaten kan også be om å få disse fremlagt ved kontroll.

Det har kommet en endring i § 4-5. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Dette gjelder også i de tilfeller autorisert regnskapsfører har laget bekreftelse eller skal lage. Dette gjelder for begge typer bekreftelse.