Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Beregning av tilskudd

Størrelsen på tilskuddet avhenger av foretakets omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader.

For mars, april og mai var det egne regler for foretak som var pålagt stengt av staten, for eksempel frisører og fysioterapeuter.

Reglene er justert flere ganger i tiden kompensasjonsordningen har vart. Her kan du lese mer om beregning av tilskudd for den enkelte tilskuddsmåned.

Omsetningsfall

Du må vite foretakets etableringstidspunkt for å beregne riktig omsetningsfall. Omsetningsfallet beregnes ulikt alt etter om foretaket var etablert eller ikke var etablert i samme måned 2019 som tilskuddsmåned 2020.

I noen tilfeller skal foretak som var etablert i samme måned 2019 som tilskuddsmåned 2020 likevel beregne omsetningfall som for ikke-etablerte. Dette gjelder foretak som

 • ikke hadde omsetning i samme måned 2019 som tilskuddsmåned 2020
 • ikke hadde omsetning samlet for januar og februar 2019
 • har foretatt omstrukturering som fisjon eller fusjon i 2019

Her får du hjelp til å beregne omsetningsfallet i prosent for hver måned den tiden kompensasjonsordningen har vart.

Du skal ta med inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester i tilskuddsmåneden, selv om leveransene ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Dersom foretaket har mottatt ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som du har søkt om tilskudd for etter denne ordningen, må disse ytelsene tas med. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dersom slike ytelser først blir kjent etter at tilskudd under kompensasjonsordningen er utbetalt, plikter foretaket å oppgi dette til Skatteetaten.

Du melder fra om endringer her.

Du må også oppgi gaver fra privatpersoner som samlet er på kr 3 000 eller mer i tilskuddsmåneden.

For andre måneder enn tilskuddsmåneden skal du bare oppgi omsetning fra salg av leverte varer og utførte tjenester.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_1.png

Eksempel på utregning

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • August 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • August 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_2.png

 

Foretak A sitt omsetningsfall beregnes til 82,14 %. Ettersom omsetningsfallet er over 30 %, kan foretaket søke om tilskudd for august 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_3.PNG

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i desember 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • August 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for august 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for august 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_4.png

For å benytte denne formelen, må foretak som søker tilskudd for juni 2020 være etablert i juni 2019 eller tidligere. Dersom søknaden gjelder tilskudd for juli 2020, må foretaket være etablert i juli 2019 eller tidligere.

Eksempel på utregning:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • Juni 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • Juni 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_5.png

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for juni 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_6.PNG

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i september 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • Juni 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for juni 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for juni 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_7.png

Eksempel på utregning:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • Mai 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • Mai 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_8.png

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Ettersom omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for mai 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_9.PNG

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • Mai 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mai 2020 i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_10.png

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for mai 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_11.png

Eksempel på utregning:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • April 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • April 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_12.png

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Ettersom omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for april 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_13.png

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • April 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_14.png

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke tilskudd for april 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i 1 år eller mer i tilskuddsmåneden, skal du bruke denne formelen skal for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_15.png

Eksempel på utregning:

Foretak A har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2019: kr 40 000
 • Februar 2019: kr 60 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 50 000)
 • Mars 2019: kr 70 000
 • Januar 2020: kr 110 000
 • Februar 2020: kr 90 000 (gjennomsnitt for januar og februar er kr 100 000)
 • Mars 2020: kr 20 000 fra salg av varer og tjenester, samt kr 5 000 i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_16.png

Omsetningsfallet beregnes til 82,14 %. Ettersom omsetningsfallet er over 20 %, kan foretak A søke om tilskudd for mars 2020.

Dersom foretaket har vært etablert i mindre enn 1 år i tilskuddsmåneden, skal denne formelen brukes for å finne omsetningsfallet i prosent:

20201026_Beregntilskudd_17.PNG

Eksempel på utregning:

Foretak B ble etablert i juli 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning:

 • Januar 2020: kr 220 000
 • Februar 2020: kr 180 000 (gjennomsnitt januar og februar er kr 200 000)
 • Mars 2020: kr 170 000
 • Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet

20201026_Beregntilskudd_18.png

Ettersom omsetningsfallet er mindre enn 20 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for mars 2020.

Slik beregner du tilskudd

Reglene om beregning av tilskudd er justert flere ganger i perioden mars til august 2020. Du må derfor gå inn på den enkelte tilskuddsmåned for å finne riktig beregningsmåte.

For å beregne tilskudd for august 2020, trenger du å vite to ting:

 • hvor stort omsetningsfall i prosent foretaket har for august (se beregningsformler over)
 • summen av foretakets faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsmåneden

Justeringsfaktoren for august måned er 0,5. Det betyr at foretaket kan få dekket inntil 50 % av de faste, uunngåelige kostnadene.

Her er formelen for beregning av tilskudd:

20201026_Beregntilskudd_19.png

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A har et omsetningsfall for august 2020 med 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader for august 2020 er kr 50 000.

0,75 x kr 50 000 x 0,5 = kr 18 750

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak B har et omsetningsfall for august 2020 på 40 %. Summen av foretak B sine faste, uunngåelige kostnader for august 2020 er kr 100 000.

0,40 x kr 100 000 x 0,5 = kr 20 000

For å beregne tilskudd for juni og juli 2020, trenger du å vite to ting:

 • hvor stort omsetningsfall i prosent foretaket har for tilskuddsmåneden (se beregningsformler over)
 • summen av foretakets faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsmåneden

Justeringsfaktoren for juni og juli måned er 0,7. Det betyr at foretaket kan få dekket inntil 70 % av de faste, uunngåelige kostnadene.

Her er formelen for beregning av tilskudd:

20201026_Beregntilskudd_20.png

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A har et omsetningsfall for juni 2020 på 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader for juni 2020 er kr 50 000.

0,75 x kr 50 000 x 0,7 = kr 26 250

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak B har et omsetningsfall for juli 2020 på 40 %. Summen av foretak B sine faste, uunngåelige kostnader for juli 2020 er kr 100 000.

0,40 x kr 100 000 x 0,7 = kr 28 000

For å beregne tilskudd for mai 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_21NY.PNG

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mai 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader for mai 2020 er kr 50 000.

0,75 x kr 50 000 x 0,9 = kr 33 750

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_22.PNG

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mai 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine faste, uunngåelige kostnader i mai 2020 er kr 100 000.

0,40 x kr 100 000 x 0,8 = kr 32 000

For å beregne tilskudd for april 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom foretaket er pålagt av staten å stenge skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_23.png

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader i april 2020 er kr 50 000.

0,75 x kr 50 000 x 0,9 = kr 33 750

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_24.png

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for april 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine uunngåelige, faste kostnader i april 2020 er kr 100 000.

0,40 x (kr 100 000 – kr 5 000) x 0,8 = kr 30 400

For å beregne tilskudd for mars 2020, trenger du å vite tre ting:

Dersom om foretaket er pålagt av staten å stenge skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_25.jpg

Eksempel på utregning av tilskudd:

 

Foretak A er pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 75 %. Summen av foretak A sine faste, uunngåelige kostnader for mars 2020 er kr 50 000.

0,75 x kr 50 000 x 0,9 = kr 33 750

Dersom foretaket ikke er pålagt av staten å stenge, skal denne formelen brukes:

20201026_Beregntilskudd_26.jpg

Eksempel på utregning av tilskudd:

Foretak C er ikke pålagt av staten å stenge. Omsetningsfallet for mars 2020 er 40 %. Summen av foretak C sine faste, uunngåelige kostnader i mars 2020 er kr 100 000.

0,40 x (kr 100 000 – kr 10 000) x 0,8 = kr 28 800

Tilskuddet begrenses etter følgende regler:

 • Hvis beregnet tilskudd er under kr 5 000, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.
 • Hvis beregnet tilskudd er over kr 30 millioner, vil beløpet over kr 30 illioner halveres når tilskuddet utbetales.
 • For august måned kan tilskuddet ikke overstige kr 50 millioner. For juni og juli måned kan tilskuddet ikke overstige kr 70 millioner. For mars, april og mai måned kan tilskuddet ikke overstige kr 80 millioner.

 • Som hovedregel kan ikke tilskuddet overstige omsetningsfallet i kroner som skyldes virusutbruddet.
 • Hvis foretaket har gått med underskudd, kan tilskuddet bli redusert avhengig av størrelsen på underskuddet etter en særskilt beregningsmetode.
 • Fra og med april måned kan beregnet normalomsetning for tilskuddsmåned 2020 ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019.
 • For mars og april må foretak som ikke er stengt av staten selv dekke en egenandel på henholdsvis kr 10 000 og kr 5 000 av de faste, uunngåelige kostnadene.