Pressemelding

Årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy

  • Publisert:

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,8 millioner kjøretøy. Fristen for å betale er 20. mars.

I år sendes det ut krav for 70 000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgiften utgjør om lag 9 milliarder kroner i inntekter til statskassen.

- For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier Jan Lie, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift.

Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.

Se fordeling av 3,8 millioner årsavgiftskrav for 2017 på fylkesnivå og kommunenivå 

Satser 2017 Årsavgift
Bil under 7500 kg 2 820 kroner
Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 290 kroner 
Motorsykkel 1 960 kroner
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere. 455 kroner

 

Tilleggsavgift ved for sen betaling Tilleggsavgift
Bil og motorsykkel 250 kroner
Elbil,veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere 50 kroner

Faktura og frist

Kjøretøyeiere får faktura i postkassen innen utgangen av februar. Elektronisk varsel vil ligge i nettbanken for dem som har opprettet AvtaleGiro eller registrert seg for eFaktura. Betalingsfristen for alle er 20. mars.

Har du spørsmål?

Skatteetaten svarer spørsmål om årsavgift på telefonnummer 22 07 76 00. Åpningstid er mandag – fredag fra kl.08:00 – kl.15:30. Fra 20. februar til 24. februar og 13. mars til 20. mars har vi åpent til kl.18:00.

Bileier er ansvarlig for betaling

Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2017, er ansvarlig for å betale årsavgiften. Selger du kjøretøyet ditt før 20. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2017 blir betalt. Husk å melde eierskifte til Statens vegvesen. Det er datoen melding om eierskifte registreres hos Statens vegvesen som regnes som dato for eierskifte.

Om du ikke har fått faktura

Har du ikke mottatt faktura finner du all nødvending betalingsinformasjon på skatteetaten.no. Pass på å bruke riktig KID-nummer slik at betalingen blir registrert. Du må betale selv om du ikke mottar faktura. Det er ikke mulig å få betalingsutsettelse for årsavgiften. Du kan også sjekke på skatteetaten.no om årsavgiften er betalt.

Hvem slipper å betale

Leverte du registreringsnummerskiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2016, skal du ikke betale årsavgift for 2017. Du skal heller ikke betale hvis du vraker kjøretøyet senest 20. mars hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri.

Endringer fra 2018

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene. Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil noen allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

Les mer: skatteetaten.no/arsavgift