Pressemelding

Sjekk selvangivelsen før påske

  • Publisert:

30. april, rett etter påske, er siste frist for å levere selvangivelsen. Nå er det viktig å sjekke om opplysninger stemmer og eventuelt rette og levere. Så langt har om lag 230 000 levert selvangivelsen på nett.

- Jeg vil oppfordre alle til å sjekke selvangivelsen sin før påske. Etter påske kan det være for sent å hente inn opplysninger du trenger for å få riktige opplysninger i selvangivelsen. Jeg minner også om at dersom du ikke har noe å endre eller tilføye behøver ikke selvangivelsen leveres. I fjor leverte nesten 200 000 selvangivelsen selv om de ikke hadde endringer, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Det er viktig å ikke bare sjekke at årets tall stemmer. Det er aldri for sent å komme med informasjon om inntekt og formue som skulle vært meldt fra om tidligere. Gir du selv beskjed, unngår du tilleggskatt. 

– Det er aldri for sent å gjøre opp for seg. Skatteamnestiet gjelder også uoppgitte inntekter og formue i Norge. Vi vet for eksempel at mange har skjult gevinster etter salg og utleie av eiendom. Eiendom er et område vi kommer til å ha oppmerksomhet på i tiden fremover, sier Kristensen. 

Hittil har 1,2 millioner skattytere vært inne på nett og lest selvangivelsen. Alle selvangivelser skal nå være mottatt i posten. Har du ikke ikke mottatt den, må du ta kontakt med skattekontoret. 320 000 av de som har bedt om å få selvangivelsen kun elektronisk har åpnet den innen fristen på sju dager. De som ikke har åpnet, får den nå tilsendt på papir.

Foruten å sjekke de forhåndsutfylte tallene er det viktig å få med inntekter og fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Noen viktige sjekkpunkter er:

  • Har du riktig skatteklasse? 
  • Har du krav på særfradrag?
  • Har du fått fradrag for barnepass? Ikke alle barnehager har sendt inn.
  • Har du pendlerutgifter?
  • Har du reiseutgifter mellom hjem og arbeid?
  • Har du fått eller betalt underholdsbidrag? Gjelder ektefeller/tidligere ektefeller.
  • Har du riktige boligopplysninger? Fyll ut dersom de mangler.