Kunngjøring

Bompenger - skattemessig behandling av verdikort i Oslo-området

  • Publisert:

1. juli 2008 innførte Fjellinjen i Oslo-området en ny avtaletype for bompasseringer, slik at abonnementavtaler erstattes med såkalte verdikortavtaler. De nye verdikortene skal behandles skattemessig på samme måte som klippekort.

1. juli 2008 innførte Fjellinjen i Oslo-området en ny avtaletype for bompasseringer, i tillegg til endringer i takster etc. Betingelsene i AutoPASS-avtalen er endret, ved at abonnementavtaler erstattes med såkalte verdikortavtaler.

De viktigste endringene er:

  • Nytt verdikort: Klippekort, måneds-, halvårs- og årskort avvikles. I stedet innføres et forskuddsbetalt verdikort på kr 500 for lett bil og kr 1500 for tung bil.
  • Ny pris: Prisen for å passere bomringen blir kr 25 for lett bil og kr 75 for tung bil. Rabatt: Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir 20 prosent rabatt på alle passeringer.
  • Passeringstak: For kunder med gyldig AutoPASS-avtale er det et tak på 60 betalinger per måned per bil. Fra 61. gang er passeringene gratis resten av måneden.

(se for øvrig www.fjellinjen.no )

De nye verdikortene skal behandles skattemessig på samme måte som klippekort. Dekker arbeidsgiver utgifter til bompenger, regnes det beløpet arbeidsgiver betaler som skattepliktig lønn når verdikortet brukes av arbeidstakeren til privatturer, herunder reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser). Kostnader til verdikort må i denne forbindelse fordeles forholdsmessig mellom privat bruk og yrkesbruk. For øvrig vises det til Lignings-ABC under emnet “Naturalytelser i arbeidsforhold” pkt. 3.11 “Bompenger/fergekostnader”, særlig under punkt 3.11.1.