Kunngjøring

Flaggkrav for inntektsåret 2010

  • Publisert:

Finansdepartementet informerer om at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2010.