Kunngjøring

Krav til kassaapparat for serveringsstadar med alkoholservering frå 1. april

  • Publisert:

Kunngjering i dagspressa 11. mars 2003

Forskrift om bokføring og inntektsdokumentasjon for serveringsstadar trer i kraft 1. april. All omsetning og uttak skal registrerast på kassaapparat.

Hovudpunkt i forskrifta er:

  • Bokføringa skal spesifisere varegrupper på omsetning, uttak, varekjøp og varebehaldning
  • Kontantomsetning skal registrerast på kassaapparat
  • Kundar skal få kassalapp som kvittering, eller beløpet skal vere synleg på displayet
  • Alle korreksjonar på kassaapparatet skal dokumenterast
  • Inngangspengar kan dokumenterast med førehandsnummererte billettar
  • Menyar/prislister skal dokumentere prisane og oppbevarast Sjå forskrifta og merknadar til forskrifta.

Fylkesskattekontoret kan gi meir informasjon.