SKD-melding

Forskuddsutskrivingen for 2019

  • Avgitt 21.12.2018
Saksnummer SKD 4/2018

Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2019 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS og Innst. 4 L.

Last ned: