SKD-melding

Godskriving av forskuddstrekk

  • Avgitt 13.10.2011

SKD-melding nr. 12/11, 13.oktober 2011

Denne meldingen erstattes av Retningslinje for godskriving av forskuddstrekk

I meldingen redegjøres det for gjeldende regler og vilkår for godskriving av det forskuddstrekket som arbeidsgivere eller andre trekkpliktige er forpliktet til å foreta ved utbetaling av lønn eller andre trekkpliktige ytelser. Videre gir meldingen retningslinjer for når godskriving av forskuddstrekk kan nektes.