SKD-melding

Takseringsreglene for 2012

  • Publisert:
  • Avgitt 22.11.2012

Fastsatt av Skattedirektoratet 22.11. 2012 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.

Skattedirektoratets melding 11/12, 22. desember 2012.

footer/desktop/standard