SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 1976 nr 3

  • Avgitt 09.08.1976

1976.08.09 U nr. 3-76 (PDF)