Slik endrer du kontonummeret for utbetaling

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen din, kan du endre kontonummeret elektronisk.

Slik gjør du det

  • Etter at du har logget deg inn, må du velge hvem du skal representere dersom du har mulighet for å levere skattemelding for andre enn deg selv
  • Klikk på ”Endre konto" dersom du vil ha pengene til en annen konto enn den som er angitt.
  • Deretter får du en liste over kontonumre du er oppført som eier av. Kontonumrene på listen har Skatteetaten fått fra banken din, og er gyldige konti du hadde per 31/12.
  • Velg "ingen av disse" om du ønsker å bruke en konto du eier som ikke står i listen, en konto du disponerer, eller din utenlandske IBAN-konto eller utbetalingskort.
  1. Om du skal oppgi en konto du disponerer, men ikke eier, må dette være en konto opprettet før 31/12.
  2. Om du eier kontoen, kan den være opprettet etter 31/12.
  3. Om du skal oppgi din utenlandske konto, er det kun mulig å registrere konto med IBAN. For registrering av utenlandsk konto uten IBAN må du kontakte din skatteoppkrever.
  4. Du kan også velge utbetalingskort.
  5. Du kan ikke registrere fullmaktskonto i denne løsningen.
  6. Utbetalinger etter endringer som gjelder gamle år vil overføres til siste registrerte kontonummer.

Om du ikke får utført ønsket valg, må du skriftlig  kontakte skatteoppkreveren i kommunen din.

Frist

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. Vær ute i god tid før du forventer å få skatteoppgjøret. Er du for sent ute, får du pengene til den konto som er opplyst på skattemeldingen.

Dersom du ikke får registrert ønsket kontonummer elektronisk, kan du skriftlig kontakte skatteoppkreveren i kommunen din

Utbetaling foretrekkes til godkjente kontoer

Skatteoppkreveren kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den du selv har valgt eller de kontoene som er godkjent på forhånd. De konti som du kan velge i selvbetjeningsløsningen er normalt brukskontoer som du selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. Om du ønsker en annen konto må du taste hele kontonummeret og er da selv ansvarlig for å vurdere egnetheten til kontoen.

Dersom Skatteetaten ikke har noen bankopplysninger på deg, eller du ikke har en egnet konto, får du tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves på postkontor og i de fleste banker i Norge.

Norsk utbetalingskort kan ikke brukes i utlandet.

Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan brukes.

Hvis du har sagt opp kontoen din og ikke endret konto innen fristen, vil skatteoppkreveren forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Skatteoppkreveren vil da få beskjed om at kontoen ikke kan brukes og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Mange ektefeller har felles konto. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier. Den av ektefellene som kun har disposisjonsrett, får i utgangspunktet ikke skattepengene sine inn på denne kontoen. Du kan selv endre til en konto du disponerer i selvbetjeningsløsningen.

Dersom Skatteetaten ikke har bankopplysninger på deg, og du er registrert med adresse i utlandet, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Det er viktig at du leser og svarer på brevet. Registrer gjerne kontonummer elektronisk i selvbetjeningsløsningen.

Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen. Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med din skatteoppkrever.

Skatteoppkreveren kan endre konto for utbetaling på visse vilkår.

Du må komme med en skriftlig og underskrevet henvendelse.

Du må legitimere deg ved å legge ved bevitnet kopi av skriftlig legitimasjon, eller ved å vise frem gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte.

I tillegg må du som skattyter være eier av kontoen, eller ha disposisjonsrett til kontoen, og kunne dokumentere dette.

footer/desktop/standard