Skjema RF-1038

Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt på lønnsinntekt for utenlandsk arbeidstaker

Er du utenlandsk arbeidstaker som:
- ikke er skattemessig bosatt i Norge
- har begrenset skatteplikt for lønn for arbeid utført i Norge

kan du fylle ut skjema RF-1038 og bli beskattet i forbindelse med at ditt arbeidsopphold i Norge avsluttes.

 

Skjemaet kan sendes som vedlegg i kontaktskjemaet vårt eller pr post til Skatteetaten.

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo


Ordningen med forhåndsfastsetting gjelder bare følgende arbeidstakere:

  • Utenlandske arbeidstakere som har oppholdt seg i Norge maksimalt 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder
  • Utenlandske arbeidstakere som har oppholdt seg i Norge maksimalt 270 dager i løpet av en periode på 36 måneder

Skatteavtaler som Norge har inngått med andre stater kan i visse tilfeller begrense skatteplikten. Hvis du er i tvil om det foreligger skatteplikt til Norge bør du ta kontakt med Skatteetaten.

Forhåndsfastsetting kan bare kreves for lønnsinntekt. Har du annen type inntekt må du levere ordinær skattemelding i året etter inntektsåret for denne inntekten.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Dersom du er med i kildeskatteordningen på lønn for utenlandske arbeidstakere som trådte i kraft fra 1. januar 2019, og du leverer skattemelding for forhåndsfastsetting for 2022, vil du meldes ut av kildeskatteordningen og betale skatt etter ordinære skatteregler. Du kan ikke gå tilbake til kildeskatt på lønn for det gjeldende inntektsåret, uansett hva som er årsaken til at du velger å gå ut av ordningen - også om du har gjort en feil. Ved årsskiftet kan du igjen bli med i ordningen, om du ønsker det.