Slik skriver vi

Vi bruker ord leseren forstår

Vi bruker ord som brukeren kjenner seg igjen i, men vi skal forklare og utdype nyansene når det er behov for det.

Unngå fagsjargong

Brukerne skjønner ikke nødvendigvis fagsjargong.

Brukerne skriver søppel, ikke renovasjon
Brukerne skriver vikar, ikke bemanningspersonell
Brukerne skriver bil eller motorsykkel, ikke motorvogn

Bruk triggerord

Triggerord er ordene leseren leter etter. Les mer om triggerord.

Unngå å bruke "Normalt" og "Som regel"

Utrykk som "normalt" og "som regel" skaper usikkerhet hos leserne.

Gjør det klart i hvilke tilfeller ulike regler gjelder.

 

Forskjell på veiledningsinformasjon og rettsinformasjon

Ordbruk i veiledningsinformasjon

Språket på veiledningsinformasjonen på skatteetaten.no skal ikke være vanskeligere enn nivå B1 i Kompetanse Norge sin læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Kompetanse Norge beskriver det som:

B1:
Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Ordbruk i rettsinformasjon

Rettsinformasjonen er regelverksinformasjon. Dette publiseres i flere kanaler, blant annet Lovdata og skatteetaten.no. Det er i hovedsak innhold som er håndbøker, uttalelser, domskommentarer, rundskriv, lover og forskrifter. Ordbruken i rettsinformasjonen skal følge klarspråk i staten.