Skatteetatens språkprofil

Vi er en offentlig aktør og skal være troverdige og seriøse. Derfor skriver vi slik at alle forstår. Vi forteller hva du skal gjøre og hvordan du gjør det.

Ønsket etterlatt inntrykk

Skatteetaten fungerer. Brukeren føler at de finner, forstår og får til det de har behov for. Og – det går raskt uten store problemer. Brukeren har tillit til oss og våre tjenester.

Personlighet

Skatteetatens personlighet tar utgangspunkt i nøkkelord for kommunikasjon. For eksempel at vi er hjelpsomme (Jobbe i Norge), gir informasjon stykkvis (Veien til ekteskapet) og tilpasser informasjon etter brukernes premisser og behov (Er jeg pendler?).

Personlighet

 • Tilpasset
 • Hjelpsom
 • Stykkvis
 • Frisk
 • Leken

Verdier

 • Profesjonell
 • Imøtekommende
 • Nytenkende

Hygienefaktorer

 • Lett
 • Enkel
 • Trygg
 • Fremtidsrettet
 • Oversiktlig
 • Forståelig
 • Seriøs
 • Troverdig
 • Åpent
 • Oppgaveorientert
 • Løsningsorientert

Prinsipper

Vi skriver aktivt

Vi skriver direkte og sørger for at det er lett å forstå hvem som skal gjøre hva. Vi sier du og dere, ikke skatteyter og søknadspliktig. 

Vi bruker ord leseren forstår

Vi bruker ord som leseren kjenner seg igjen i, men vi skal forklare og utdype nyansene når det er behov for det. Vi unngår fagsjargong og bruker triggerord.

Vi sier det viktigste først

Vi sier det viktigste først og setter opp teksten på en god måte. Vi skriver gode titler og deler teksten opp i mange avsnitt med mellomtitler.

Vi skriver riktig og konsekvent

Vi følger skriveregler og bruker begreper på samme måte.

Sjekkliste for gode tekster

Slik gjør du brukerne trygge nok til å hjelpe seg selv:

 • Jeg får vite alt jeg må gjøre
 • Jeg vet når jeg kan starte
 • Jeg vet hva jeg skal gjøre i riktig rekkefølge
 • Jeg vet hvor lang tid det tar
 • Jeg vet hva jeg må finne fram eller ha klart
 • Jeg vet konsekvensene av valgmulighetene jeg har
 • Jeg får hjelp når jeg trenger det

Hva skal du lage?

I Skatteetaten produserer vi innhold i mange kanaler. Her får du hjelp til å vite hvordan du skal gå frem.

Hva trenger du hjelp til?