Slik skriver vi

Aktivt språk

Vi skriver direkte og sørger for at det er lett å forstå hvem som skal gjøre hva.

Skriv enkle, aktive setninger.

Slik gjør du det

1. Vær tydelig på hvem som skal gjøre hva

For at en tekst skal være lett å forstå, må det være tydelig hvem som skal gjøre hva.

JA
Vi sender deg bekreftelse.
Du må søke innen 3 dager.
Du kan klage på vedtaket.
Du må signere skjemaet.
Du kan trekke fra utleiekostnaden i skattemeldingen din.

NEI
Det sendes bekreftelse.
Søknaden må sendes innen 3 dager.
Vedtaket kan påklages.
Skjemaet må signeres.
Kostnader til utleien kommer til fradrag.

 

2. Bruk du, dere og vi

Vi snakker – snakker – direkte til noen. Vi snakker til "du", ikke "man, folk, De".

Ved å henvende oss til deg som levende menneske, underbygger vi at det er mennesker foran og bak skjermen. Dette er med på å bygge tillit i kommunikasjonen mellom oss i Skatteetaten og brukeren.

Veldig mye av vår informasjon er forklaringer på hva du må gjøre. Bruk "du"-formen.

JA
Du må sende oss dokumentasjon
Vi spør deg hvis vi trenger mer dokumentasjon

NEI
Skattepliktig må sende skattemyndighetene dokumentasjon
Skattemyndighetene etterspør dokumentasjon ved behov

 

3. Bruk verb

En ulempe ved en tekst som inneholder mange omskrivinger med substantiver, er at det blir utydelig hvem som skal gjøre hva. Vi bruker derfor verb i stedet for å skrive om med substantiver. 

JA
Vurdere
Endre
NEI
Foreta en vurdering
Gjøre en endring

 

4. Bruk den konkrete formen av substantiv

Når vi skriver substantiver, bruker vi den mest konkrete formen.

JA
Send søknaden innen fristen
(eller enda bedre: Send søknaden innen 15. april)
NEI
Send søknad innen angitt frist

 

5. Bruk imperativ form

Imperativ (prøv, send, kom, sjekk) brukes for å gi ordre eller komme med oppfordringer. Når du ønsker at noen skal utføre en handling bør du bruke imperativ.

JA
Sjekk skattekortet
Beregn skatten din
NEI
Sjekke skattekortet
Skatteberegning

 

Derfor skriver vi aktivt

For at leserne våre skal kunne handle riktig, må vi få tydelig fram i teksten hvem som skal gjøre hva. Derfor skal vi være varsomme med passive formuleringer som skjuler den som handler – for eksempel vedtaket kan påklages eller oppgaven leveres. En aktiv setning gjør språket klarere og skaper færre misforståelser. Starter vi setningen med den som skal gjøre noe, får vi automatisk en aktiv setning.

Passivt språk er tungt og vanskelig å lese. Med passivt språk skjuler man avsenderen. Passiv-setninger virker dessuten ofte tilslørende og skaper avstand. Aktiv konstruksjon gjør språket mer direkte, treffende og pågående.

Se også

Mer hjelp

Sjekkliste for gode tekster

Slik gjør du brukerne trygge nok til å hjelpe seg selv:

  • Jeg får vite alt jeg må gjøre
  • Jeg vet når jeg kan starte
  • Jeg vet hva jeg skal gjøre i riktig rekkefølge
  • Jeg vet hvor lang tid det tar
  • Jeg vet hva jeg må finne fram eller ha klart
  • Jeg vet konsekvensene av valgmulighetene jeg har
  • Jeg får hjelp når jeg trenger det