Veien til ekteskapet - steg for steg

Her kan du følge den formelle prosessen for å inngå ekteskap, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Fyll ut skjemaene under, og send dem samlet til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

  • Egenerklæring – dere må fylle ut hver deres.
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere/vitner – én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men han/hun må være over 18 år. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte.
  • Endre navn? Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel, må melding om endring av navn sendes inn sammen med de andre papirene. Fyll ut melding om endring av navn.

 

Skattetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Attesten sendes til dere i posten*, med mindre dere har oppgitt vigslers adresse i egenerklæringene. Da sendes attesten kun direkte til vigsler. 

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Dersom dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, får dere brev i posten. Er dere uenige i vedtaket, kan dere klage til fylkesmannen der en av dere bor.

* Hvis dere bor på ulike adresser, sender vi attesten til brud /den av dere som er eldst i likekjønnet ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, må den sendes til vigsler.

NB! Om dere ønsker prøvingsattesten sendt direkte til vigsler er det viktig at dere oppgir vigslers navn og postadresse i egenerklæringen, slik at ikke prøvingsatetsten blir feilsendt. Skatteetaten sender da attesten til vigsler.

Overfor vigsleren må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hjerte

Vi i Skatteetaten ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Vigsler skal sende papirer til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. 

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt disktrikt.

Skatteetaten sender en vigselsattest til dere. Hvis dere ikke bor på felles adresse, sendes attesten til brud/den av dere som er eldst i likekjønnet ekteskap.

footer/desktop/standard