Veien til ekteskapet - steg for steg

Her kan du følge den formelle prosessen for å inngå ekteskap, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer eller d-nummer. Begge må ha mulighet til å logge inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må dere fylle ut skjemaene under, og sende dem samlet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

 

Forventet behandlingstid er minst 5 til 6 uker.

  • Egenerklæring – dere må fylle ut hver deres.
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere/vitner – én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men han/hun må være over 18 år. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte.
  • Endre navn? Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel, må melding om endring av navn sendes inn sammen med de andre papirene. Fyll ut melding om endring av navn.

Da anbefaler vi at du venter med å endre navn. I perioder har vi lengre saksbehandlingstid, og tiden kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krever ikke at du må endre navn når du gifter deg. Det er enkelt å endre navn når reisen er over.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er nå gyldig uten stempel og signatur.  Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Dersom dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, får dere brev i Altinn eller i posten. Er dere uenige i vedtaket, kan dere klage til statsforvalteren der en av dere bor.

Prøvingsattesten må videresendes til vigsler.

Dere velger selv om attesten videreformidles digitalt, eller som brevpost. Informasjonssikkerheten til personopplysningene i attesten kan ivaretas gjennom videreformidling via kryptert epost, eller forsendelse i lukket konvolutt.

Husk at dere må avtale tidspunkt for vielse med vigsler på forhånd.

Overfor vigsler må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hjerte

Vi i Skatteetaten ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Vigsler skal sende vigselsmelding til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. 

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Da anbefaler vi at du venter med å endre navn. I perioder har vi lengre saksbehandlingstid, og tiden kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krever ikke at du må endre navn når du gifter deg. Det er enkelt å endre navn når reisen er over.

Skatteetaten sender en bekreftelse til din innboks i Altinn. Dersom dere ikke er digitale brukere vil bekreftelsen sendes til  dere i posten.

Merk: Hvis ingen av dere er registrert med fødselsnummer, men dere gifter dere etter norsk rett, vil Folkeregisteret sende ut en vigselsattest i posten.