Veien til ekteskapet - steg for steg

Her kan du følge den formelle prosessen for å inngå ekteskap, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Søke om prøvingsattest

Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer eller d-nummer.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Det kan ta litt tid å få de dokumentene du trenger, så vær ute i god tid før bryllupet. Se saksbehandlingstider.

Forlovererklæring

Forlovererklæringen må fylles ut av to forlovere/vitner, én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg.

Andre skjemaer

  • Hvis du skal endre navn: Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel må dere søke om endring av navn samtidig som dere fyller ut de andre skjemaene.
  • Hvis du har vært gift tidligere: Da må du fylle ut erklæring om skifte.
  • Hvis du er skilt etter utenlandsk rett: For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må dere fylle ut skjemaene under, og sende dem samlet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 OSLO

  • Prøvingsattest (egenerklæring) – dere må fylle ut hver deres.
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere/vitner – én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men han/hun må være over 18 år. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte.
  • Endre navn? Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel, må melding om endring av navn sendes inn sammen med de andre papirene. Fyll ut melding om endring av navn.

Da anbefaler vi at du venter med å endre navn. I perioder har vi lengre saksbehandlingstid, og tiden kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krever ikke at du må endre navn når du gifter deg. Det er enkelt å endre navn når reisen er over.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig uten stempel og signatur.

Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Dersom dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, får dere brev i Altinn eller i posten. Er dere uenige i vedtaket, kan dere klage til statsforvalteren der en av dere bor.

Prøvingsattesten må videresendes til vigsler.

Dere velger selv om attesten videreformidles digitalt, eller som brevpost. Informasjonssikkerheten til personopplysningene i attesten kan ivaretas gjennom videreformidling via kryptert epost, eller forsendelse i lukket konvolutt.

Husk at dere må avtale tidspunkt for vielse med vigsler på forhånd.

Overfor vigsler må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Viktig informasjon

Hjerte

Vi i Skatteetaten ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Vigsler skal sende vigselsmelding til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. 

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Da anbefaler vi at du venter med å endre navn. I perioder har vi lengre saksbehandlingstid, og tiden kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krever ikke at du må endre navn når du gifter deg. Det er enkelt å endre navn når reisen er over.

Skatteetaten sender en bekreftelse til din innboks i Altinn. Dersom dere ikke er digitale brukere vil bekreftelsen sendes til  dere i posten.

Merk: Hvis ingen av dere er registrert med fødselsnummer, men dere gifter dere etter norsk rett, vil Folkeregisteret sende ut en vigselsattest i posten.