Skjema RF-1453

Endre navn

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år.

Behandlingstid

Dersom saken din godkjennes automatisk, vil navneendringen registreres umiddelbart.

Dersom din søknad går til manuell saksbehandling, vil du få beskjed. Du kan logge inn for å se status på saken din, eller se våre saksbehandlingstider.

Når det nye navnet ditt er registrert, vil du motta en bekreftelse på navneendringen i din innboks i Altinn.

Klage

Riktig klageinstans er Statsforvalteren i det fylket du er bosatt. 

Du må likevel sende klagen skriftlig via Skatteetaten, Kontakt oss - Skatteetaten 

Under 16 år?

Er du under 16 år, må den eller de som har foreldreansvaret melde navneendringen for deg. Er du over 12 år, må du selv også samtykke i navneendringen.

Barn kan registrere seg som digital bruker fra det året de fyller 13 år. (For eksempel MinID eller BankID). Alternativt kan papirskjema benyttes.

Papirskjema

Fyll ut skjemaet Melding om endring av navn og send det til 

Skatteetaten 

Postboks 9200 Grønland 

0134 Oslo 

 

Kopi av bekreftelse på navneendring

Vi sender deg en bekreftelse på navneendringen automatisk etter at du har endret navn. Trenger du en kopi, kan du bestille selv her.

Dersom et etternavn deles av flere enn 200 personer i Norge, er etternavnet såkalt fritt.

Som hovedregel kan du velge fritt blant frie etternavn. På Statistisk sentralbyrås navnesøk kan du sjekke hvor mange som har samme etternavn.

Beskyttede etternavn

Et etternavn regnes som beskyttet dersom 200 eller færre personer i Norge heter det. For at du skal kunne ta et beskyttet etternavn, må alle som allerede heter det, samtykke.

Du kan også ta et beskyttet etternavn dersom du har en tilknytning til navnet, for eksempel ved slektskap, ekteskap, samboerskap der man har bodd sammen i minst to år eller har felles barn, adopsjon, steforeldreforhold eller fosterforeldreforhold. Saksbehandler tar kontakt med deg hvis det er behov for dokumentasjon.

Du kan lese mer om etternavn i kapittel 2 i navneloven.

Dersom du vil ha to etternavn, må du skrive etternavnene med bindestrek. Vil du unngå bindestreken, må du velge det ene etternavnet som mellomnavn.

Dobbelt etternavn med bindestrek

Eksempel: Petter Hansen-Olsen. Hansen-Olsen er etternavnet.

Dersom du velger å ha dobbelt etternavn, må du alltid bruke hele navnet. I alfabetiserte oversikter står du oppført på første bokstav i første etternavn. I dette eksempelet vil vedkommende stå på H.

Mellomnavn og etternavn

Eksempel: Petter Hansen Olsen. Hansen er mellomnavnet, Olsen er etternavnet.

Dersom du velger to etternavn, hvor det ene er et mellomnavn, er det ingen krav til bruk av mellomnavnet. Du vil stå oppført i telefonkatalogen på første bokstav i etternavnet. I dette eksempelet vil vedkommende stå på O.

Er du over 16 år, kan du i utgangspunket ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etternavn mer en én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak.

Om du har tatt, endret eller fjernet et navn, kan du likevel innen 10 år

  • ta etternavnet til en ektefelle eller en samboer som du har bodd sammen med i minst to år, eller som du har barn sammen med.
  • ta et etternavn som du har hatt tidligere.
  • ta etternavnet til steforeldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
  • endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det.
  • ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grunner.

I folkeregisteret registreres navn fullt ut, men ved utskrifter må vi forkorte lange navn.

I tilfeller der etternavn, fornavn og mellomnavn til sammen utgjør mer enn 25 tegn, forkortes navnet når det sendes ut offentlige brev. Det er skattekontoret som forkorter navnet etter fastsatte regler.

Eksempler
Solveig Elisabeth Kvernhusengen - Kvernhusengen Solveig E.
Bjørn Karlsen Korsmo Haugen - Haugen Bjørn Karlsen K.

Når du har skiftet navn i utlandet, må du fylle ut skjema for navneendring og sende det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Er du norsk statsborger må du legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

Er du utenlandsk statsborger, bosatt i Norge, må du legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt statsborgerland.