Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten etter at giftemålet er registrert hos oss. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille her.

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten. Det vil være lengre behandlingstid enn oppgitt for de ulike attestene.

Bekreftelse på inngått ekteskap sendes til din innboks i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, eller ikke er bosatt i Norge, men har giftet deg etter norsk rett, vil du motta en bekreftelse på vigsel til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Du kan bare bestille kopi her dersom det var Folkeregisteret som sjekket om dere oppfylte vilkårene for å inngå ekteskap. Ble ekteskapet inngått før 1.oktober 2004, var det ikke Folkeregisteret som sjekket dette, og du må kontakte vigsler for å få kopi av vigselsattest. 

Trenger du å dokumentere sivilstanden din, at du er ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann, så må du bestille en utskrift av registrerte opplysninger i stedet.

Når ekteskap er inngått i utlandet etter utenlandsk rett, er vigsler rette kontaktperson. Dette er attester vi ikke kan skrive ut. Folkeregisteret kan bare utstede kopi dersom ekteskap ble inngått etter norsk rett

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Fylkesmannen for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.