Kan ein person delegere ei rolle til meg og eg redigere/sende inn K-oppgåva for personen?

Ja, sjå på infosida for skjemaet http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Oppgave-over-aksjer-og-egenkapitalbevis/