Lag KID for arbeidsgiveravgift med orgnummer

Type innbetaling
footer/desktop/standard