Lag KID for arbeidsgiveravgift med orgnummer

Type innbetaling