Important information

This page is not available in English.

Dette kan vi friste deg med

Skatteetaten legger til rette for at du skal utvikle deg faglig og ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Vi har gunstige ordninger, uansett hvilken livsfase du er i.

Et viktig samfunnsoppdrag 

Motiveres du av å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen.

Utviklingsmuligheter

Faglig utvikling og kompetansedeling

Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at vi skal nå våre mål og fylle vårt samfunnsansvar.

For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, legger vi til rette for samarbeid på tvers i organisasjonen. Slik er kunnskapsdeling en viktig bit av arbeidshverdagen vår.

Kurs og videreutdanning

Læring og faglig utvikling skjer gjennom det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. I Skatteetaten får du muligheten til å delta på kurs og seminarer, samt etter- og videreutdanning.

Hvert år får en rekke av våre ansatte anledning til å begynne på et deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett. Skatteetaten dekker alle kostnader. Kravene til å søke er en bachelor innen økonomisk/administrative- eller juridiske fag, i tillegg til to års yrkeserfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Mastergraden er utviklet i samarbeid med BI.

Ansattgoder

Fleksitid og overtidsbetaling

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid med muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling.

Sommertid

I sommermånedene kan du avslutte arbeidsdagen en time tidligere.

Trening i arbeidstiden

Du kan bruke inntil to arbeidstimer i uka til trening, og mange steder har vi eget treningsstudio og organiserte treninger.

Arbeidssted

Vi har moderne lokaler mange steder i Norge, men også fleksibilitet til å jobbe delvis fra hjemmekontor.

Permisjon

Vi har fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger, og har mange gode avtaler du kan bruke. Det trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Lånemuligheter

Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Gjennom arbeidsgiver gis det ved behov også mulighet til kortsiktige lønnslån.

Betingelser

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Høres dette spennende ut?

Hvis du synes Skatteetaten høres ut som et bra sted å jobbe, hører vi gjerne fra deg. Vi rekrutterer jurister, økonomer, utviklere, analytikere, veiledere og mange andre roller, og legger stadig ut nye annonser.

Finn en stilling som passer deg

To ansatte i Skatteetaten som snakker sammen.