This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Dokumentavgift

Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. 

The document tax rate is 2.5 percent of the property’s sales value as of the date of registration.

Fritak fra dokumentavgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. For eksempel er det fritak for:

  • overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller
  • overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
  • overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd
  • arv i samsvar med arvelovens regler

Statens kartverk krever inn dokumentavgiften

Det er Statens kartverk som krever inn dokumentavgiften.

  • Statens kartverk behandler spørsmål om dokumentavgift i første instans, og vedtar alle saker som angår avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag
  • du kan klage på Statens kartverks vedtak om avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag til Skattedirektoratet
  • Skattekontoret ved Skatt øst er førsteinstans ved behandling av søknader om dispensasjon fra avgiftsplikten. Du kan klage på disse vedtakene til Skattedirektoratet.

Les mer om dokumentavgiften hos Statens kartverk

 

footer/desktop/standard