Dekor lav

Betale tilbake

Hvis du av ulike grunner ønsker å betale tilbake det du har mottatt i tilskudd, må du melde fra til Skatteetaten.

Du vil motta krav om tilbakebetaling med alle nødvendige betalingsopplysninger.

Når du får krav om tilbakebetaling, vil opplysningene om foretaket fjernes fra oversikten over vedtak om tildelt tilskudd.