Klage på formues- og inntektsskatt

I de fleste tilfeller kan du endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage:

footer/desktop/standard