Dekor lav

Gjøre endringer eller klage på vedtak

Endre

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.  

Dette gjelder også hvis det skjer endringer etter at søknaden er innvilget og tilskudd har blitt utbetalt. Da vil Skatteetaten enten kreve inn eller betale ut differansen. Du vil motta en egen faktura på dette. 

Det er den søknaden som er sendt inn sist som gjelder. 

Klage 

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, har du rett til å klage på vedtaket innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

I klagen må du inkludere følgende: 

  • Begrunnelsen for klagen. Ta med alle opplysninger som dere mener kan ha betydning for vurdering av klagen. Dere trenger ikke sende inn dokumentasjon på opplysningene sammen med klagen, men dere må kunne fremvise dokumentasjon dersom vi etterspør det.

  • Hvilke endringer dere ønsker. 

Vi vurderer klagen og holder deg oppdatert om hva som skjer videre i foretakets innboks i Altinn.

Hvis vi er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket.

Hvis vi ikke er enige i klagen, sender vi den videre til behandling i Skattedirektoratet som er klageinstans. Hvis Skattedirektoratet er enige i klagen, gjør vi om på vedtaket. Hvis Skattedirektoratet ikke er enige i klagen, blir søknaden endelig avslått.

Dekning av saksomkostninger

Dersom vi er enige i klagen din, kan du i noen tilfeller ha rett til å få dekket kostnadene du har hatt ved å klage. Hvis du mener å ha krav på dette, må du sende oss en skriftlig henvendelse.