Dekor lav

Om ordningen

Ordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Formålet

Formålet med ordningen er å redusere køen av arbeidsledige og permitterte ved at foretak tør å ta tilbake permitterte ansatte selv om tiden fremover er usikker.

Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som oppfyller kravene for å motta tilskudd.

Så lenge varer ordningen

Ordningen er for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i periodene

  • 15. mars til 30. april 2021
  • 1. mai til 30. juni 2021
  • 1. juli til 31. august 2021

Fra 1. september kan du søke for støtteperiodene 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni 2021. Endelig søknadsfrist for disse periodene er 30. september. 

Søknader for perioden 1. juli til 31. august kan sendes inn fra 1. oktober. Endelig søknadsfrist for denne perioden er 31. oktober. 

Disse står bak

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den.

Automatisert løsning

Arbeidsgivere som søker om tilskudd bruker et digitalt skjema i søknadsportalen. Her legger foretaket selv inn informasjon, blant annet om omsetningstall, opplysninger om hvilke ansatte de tar tilbake i arbeid og for hvilke perioder. Det må sendes inn én søknad per periode.

Som arbeidsgiver må du rapportere alle dine arbeidstakere til Aa-registeret via a-meldingen. Rapporteringen du har gjort i a-meldingen vil være grunnlag saksbehandlingen så det er viktig at den rapporteringen er riktig og fullstendig før du søker.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt støtte skal for de fleste gå raskt. Den automatiserte prosessen verifiserer søkere og de opplysninger som gis opp mot andre registerdata. Alle godkjente søknader må gjennom en seriøsitetsvurdering før utbetaling av støtte.

Kontroller og sanksjoner

Skatteetaten vil også i ettertid foreta kontroller for å avdekke eventuelt misbruk. Dersom Skatteetaten avdekker misbruk, kan vi ilegge sanksjoner eller politianmelde misbruket.