Dekor lav

Søk lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Søknadsfristen har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.

Søknadsfristen for støtteperiodene 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni var 30. september.

Søknadsfristen for støtteperioden 1. juli til 31. august var 31. oktober.