Dekor lav

Søk lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Du kan nå søke om støtte for støtteperioden 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni. Du søker for hele perioden, men de ansatte trenger ikke å ha vært i arbeid i hele perioden.

Ordningene gjelder for periodene:

  • 15. mars til 30. april 2021 
  • 1. mai til 30. juni 2021 
  • 1. juli til 31. august

Endelig søknadsfrist for støtteperiodene 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni er 30. september.

Søknadsportalen åpner for søknader for støtteperioden 1. juli til 31. august den 1. oktober. Endelig søknadsfrist for denne perioden er 31. oktober.