Dekor lav

Spesielt for foretak som har ansatte som arbeider i permitteringsperioden

Det er mulig å kombinere arbeid i permitteringstiden med søknad om lønnsstøtte.

Viktig informasjon

For at vi skal kunne behandle søknaden din om lønnsstøtte, må du rapportere i a-meldingen som om permitteringen er avsluttet eller at permitteringsgraden er redusert.

Dette gjelder bare ved søknad om lønnsstøtte, da det vanligvis ikke skal innrapporteres avsluttet permittering for ansatte som jobber i permitteringstiden. Du skal derfor bare bruke denne veiledningen for perioden 5. mars 2021 – 31. august 2021.  

Det gis bare lønnsstøtte for ansatte som har en reduksjon i permitteringsgrad i støtteperioden sammenlignet med permitteringsgraden pr. 5 mars 2021.

For ansatte som har jobbet i permitteringstiden må du derfor rapportere inn permitteringsgrad justert for arbeid i permitteringstiden pr. 5. mars 2021 slik at vi kan se om den ansatte kvalifiserer for lønnsstøtte og beregne riktig støttebeløp.

Den permitterte kan i utgangspunktet arbeide i inntil 6 uker uten at permitteringen avbrytes. LO og NHO har avtalt nye permitteringsregler som utvider dette til 10 uker for perioden 8. mai 2021 til og med 30. september 2021. Ditt foretak kan være omfattet av avtalen hvis du har lokal enighetsprotokoll om at hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

Foretak som er omfattet av avtalen

Den permitterte kan arbeide i inntil 10 uker uten at permitteringen avbrytes. Hvis den ansatte er tilbake i sin vanlige stillingsstørrelse i mer enn 10 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt.

Foretak som ikke er omfattet av avtalen

Den permitterte kan arbeide i inntil 6 uker uten at permitteringen avbrytes. Hvis den ansatte er tilbake i sin vanlige stillingsstørrelse i mer enn 6 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt.

Hvis du skal permittere ansatte på nytt i perioden inntil 6/10 uker, trenger du ikke å sende nytt permitteringsvarsel og du skal ikke betale lønn for de første 10 dagene av permitteringen. Den ansatte trenger heller ikke å søke om dagpenger på nytt, men den ansatte må fylle ut meldekort hvor det oppgis antall timer vedkommende har jobbet i perioden med arbeid i permitteringstiden.

Dersom du kan og ønsker å benytte deg av muligheten til å la permitterte ansatte jobbe i permitteringstiden, må du enten

  • rapportere i a-meldingen at permitteringen er avsluttet hvis de ansatte blir tatt helt tilbake i inntil 6 eller 10 uker i permitteringstiden, eller
  • rapportere inn justert permitteringsgrad etter hvor mye den ansatte jobber i forhold til normal arbeidstid i a-meldingen hvis du tar ansatte delvis tilbake i inntil 6 eller 10 uker i permitteringstiden

Dette gjelder også om du har hatt ansatte som jobbet i permitteringstiden pr. 5 mars 2021.

Den ansatte må huske å melde fra til NAV og føre korrekt arbeidede timer på meldekortene.

Dersom den ansatte har vært helt tilbake i arbeid i permitteringsperioden, må du rapportere at permitteringen er avsluttet den datoen den ansatte blir tatt tilbake i arbeid.

Eksempel

Ola har vært 100 prosent permittert fra 1. januar 2021. Den 15. mars 2021 blir han tatt helt tilbake i arbeid i permitteringstiden. Du skal da rapportere at permitteringen ble avsluttet den 14. mars 2021.

Dette skal rapporteres i a-meldingen som om permitteringsprosenten har blitt endret.

For å endre permitteringsprosent, sett sluttdato på eksisterende permitteringsID dagen før endringen skjedde. Opprett så en ny permitteringsID med ny permitteringsprosent og startdato den dagen endringen skjedde.

Eksempel

Ola er 80 prosent permittert fra 1. januar 2021. Den 15. mars begynner Ola å jobbe tilsvarende en 50 prosents stilling i permitteringstiden.
Slik oppgir du dette i a-meldingen
A-melding for januar og februar  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID x
Startdato på permittering 1. januar
Sluttdato på permittering  
Permitteringsprosent 80
I tillegg oppgir du andre obligatoriske opplysninger.
A-melding for mars  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID x
Startdato på permittering 1. januar
Sluttdato på permittering 14. mars
Permitteringsprosent 80
A-melding for mars  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID z
Startdato på permittering 15. mars
Sluttdato på permittering  
Permitteringsprosent 50
I tillegg oppgir du andre obligatoriske opplysninger.
Du oppgir den nye permitteringsID i a-meldingene frem til og med rapporteringsmåneden permitteringen avsluttes. Dersom den ansatte blir tatt helt tilbake i arbeid i tidsrommet 5. mars – 31. august 2021, skal permitteringen rapporteres som avsluttet den datoen den ansatte blir tatt helt tilbake i arbeid.
Dersom den ansatte blir permittert på nytt etter å ha vært tilbake i ordinært arbeid i mer enn 6 eller 10 uker, må du rapportere ny permittering.

Du kan ikke søke om lønnsstøtte for disse ansatte, fordi de i realiteten var tatt helt tilbake i arbeid pr. 5. mars 2021. Les mer om vilkårene for å få lønnsstøtte.

Dette skal rapporteres i a-meldingen som om permitteringsprosenten har blitt endret pr 5. mars 2021

For å endre permitteringsprosent, sett sluttdato på eksisterende permitteringsID dagen før endringen skjedde, dvs. 4 mars 2021. Opprett så en ny permitteringsID med ny permitteringsprosent og startdato 5. mars 2021.

Dersom det skjer endringer i hvor mye den ansatte jobber etter 5. mars, skal du rapportere dette som beskrevet i veiledningene over.

Eksempel

Ola er 100 prosent permittert fra 1. januar 2021. Han har jobbet 30 prosent i permitteringstiden fra 1. mars 2021. Den den 15. mars begynner Ola å jobbe tilsvarende en 50 prosents stilling i permitteringstiden.

Slik oppgir du dette i a-meldingen

A-melding for januar og februar  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID x
Startdato på permittering 1. januar
Sluttdato på permittering 4. mars
Permitteringsprosent 100
I tillegg oppgir du andre obligatoriske opplysninger.
A-melding for mars  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID x
Startdato på permittering 1. januar
Sluttdato på permittering 4. mars
Permitteringsprosent 100
A-melding for mars  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID y
Startdato på permittering 5. mars
Sluttdato på permittering 14. mars
Permitteringsprosent 70
A-melding for mars  
Permitteringsbeskrivelse Permittering
PermitteringsID z
Startdato på permittering 15. mars
Sluttdato på permittering  
Permitteringsprosent 50
I tillegg oppgir du andre obligatoriske opplysninger.

Du oppgir den nye permitteringsID i a-meldingene frem til og med rapporteringsmåneden permitteringen avsluttes. Dersom den ansatte blir tatt helt tilbake i arbeid i tidsrommet 5. mars – 31. august 2021, skal permitteringen rapporteres som avsluttet den datoen den ansatte blir tatt helt tilbake i arbeid.

Dersom den ansatte blir permittert på nytt etter å ha vært tilbake i ordinært arbeid i mer enn 6 eller 10 uker, må du rapportere ny permittering.