Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Andre støtteordninger

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i arbeid gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Regjeringens tiltakspakker påvirker flere tjenester for næringslivet som Skatteetaten forvalter.

Det finnes andre ordninger fra andre aktører som kan være relevant for foretak, blant annet:

Du kan lese mer fra regjeringen om koronasituasjonen.