Dekor lav

Andre støtteordninger

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i arbeid gjelder for arbeidsgivere som selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Regjeringens tiltakspakker påvirker flere tjenester for næringslivet som Skatteetaten forvalter.

Det finnes andre ordninger fra andre aktører som kan være relevant for foretak, blant annet:

Du kan lese mer fra regjeringen om koronasituasjonen.