Finn omregistreringsavgift

  • Skriv ut

Slik betaler du

Du kan betale omregistreringsavgiften via Statens vegvesens nettsider når Statens vegvesen registrerer den nye eieren i motorvognregisteret.

Omregistreringsavgiften skal betales til Skatt øst.