Fritak for omregistreringsavgift ved omorganisering av selskap

Du kan få fritak fra omregistreringsavgiften i forbindelse med omorganisering av selskap.

Hvem kan få fritak?

Fritaket for omorganisering av selskap gjelder dersom

 • omorganiseringen er skjedd med lovfestet selskapsrettslig kontinuitet, for eksempel fusjon
 • omorganiseringen er gjennomført med skattemessig kontinuitet etter utvalgte bestemmelser i skatteloven, som
  • fusjoner og fisjoner av aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, selskaper og sammenslutninger som er skattemessig likestilt med aksjeselskap
  • grenseoverskridende fusjoner og fisjoner
  • omdanning fra enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, samvirkeforetak, statsforetak og interkommunalt foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Fritaket gjelder også dersom omorganiseringen kunne vært gjennomført med skattemessig kontinuitet, selv om dette ikke er gjort i praksis.

Både omorganiseringen og omregistreringen må være gjennomført tidligst 1. januar 2016.

Erklæres til Skatteetaten

Du må selv avgjøre om omorganiseringen er omfattet av fritaket, og erklære dette til Skatteetaten før kjøretøyet skal omregistrereres.

Erklæringen må inneholde

 • navn og organisasjonsnummer på de selskapene som har blitt omorganisert
 • bestemmelsen som gir grunnlag for fritak
 • datoen som omorganiseringen ble gjennomført

Du er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis er korrekte og fullstendige, og at omorganiseringen faktisk er omfattet av fritaket.

Dersom det i ettertid viser seg at det ikke var grunnlag for fritak, vil avgiften bli etterberegnet. Det vil i større grad enn tidligere være aktuelt å gi et administrativt tillegg til avgiften ved en slik etterberegning.