Omregistrering (eierskifte)

Ved eierskifte må du betale omregistreringsavgift. Dette er en avgift du betaler når bilen eller kjøretøyet blir registrert på ny eier.

Hva koster det?

Viktig informasjon

Fra og med 1. juni 2023 vil leverandøren av våre nettbetalingsløsninger ta et gebyr for tjenesten, når betalingen gjennomføres med bedriftskort.

For VISA debet og Mastercard debet er kostnaden henholdsvis 1,39 % og 2,64 % av betalt beløp.

Slik omregistrerer du et kjøretøy

Når du skal omregistrere et kjøretøy, ordner du alt på Statens vegvesens nettsider. Der kan du

 • levere salgsmelding
 • betale omregistreringsavgiften
 • skrive ut midlertidig vognkort

Hvis du trenger hjelp, er det Statens vegvesen som håndterer det praktiske rundt salgsmelding og omregistrering av kjøretøyet, mens Skatteetaten er ansvarlig for beregning og betaling av omregistreringsavgiften.

For deg som ikke kan bruke de digitale tjenestene

Om du ikke har mulighet til å bruke de digitale tjenestene, må du kontakte Statens vegvesen for å få betalingsinformasjon. Etter betaling vil det ta 2-3 virkedager før omregistreringen er gjennomført. Du vil få vognkortet tilsendt i posten.

For bilforhandlere

Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning er digitale tjenester for forhandlere, og brukes for registrering av nye og brukte kjøretøy.

Last ned:
Brukerveiledning for å betale omregistreringsavgift for bilforhandlere (PDF)
Brukerveiledningen er ment for kjøretøyforhandlere som benytter Statens vegvesens bransjeløsning.

Du kan lese mer om forhandlerregistrering av nye og brukte kjøretøy hos Statens vegvesen.

 

Det kan gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften.

De fleste fritak får du automatisk i selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen:

 • Kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år.
 • Kjøretøy som har vært registrert på samme eier to måneder eller mindre (samlet påskiltnings-/registreringstid).
  • Gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri, med unntak for de fritak som er innvilget;
   • kjøretøy med alder over 30 år
   • ved omorganisering
 • Slette kjøretøyets medeier.
 • Endre kjøretøyets registrerte medeier til eier.
 • Omregistrering mellom ektefeller (omregistrering mellom samboere gir ikke avgiftsfritak).
 • Arv mellom foreldre og barn.

I noen tilfeller må du sende søknad til Skatteetaten om et mulig fritak. Det gjelder ved:

Hvis du skal betale omregistreringsavgift fra utenlandsk konto, må du bruke følgende opplysninger om bankkontoen vår.

Kontonummer: 7694 05 18950

IBAN: NO3376940518950

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Bankadresse:
DNB
Postboks 1600 sentrum
0021 OSLO

Hvis du har betalt for høy omregistreringsavgift, kan du søke om tilbakebetaling. Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.

Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen. Det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.

Du kan se tidligere betalte omregistreringsavgifter og laste ned kvittering (avstemmingsrapport).