Omregistrering (eierskifte)

Ved eierskifte må du betale omregistreringsavgift. Dette er en avgift som kun blir betalt når bilen eller kjøretøyet blir registrert på ny eier, og skal ikke betales ved førstegangsregistrering i Norge.

Hva koster det?

Hvordan gjør du det?

Selger og kjøper av et kjøretøy må alltid levere salgsmelding (melding om eierskifte). Du som kjøper må i tillegg omregistrere kjøretøyet før du kan bruke det.

Det praktiske rundt salgsmelding og omregistrering av kjøretøy skjer hos Statens vegvesen, mens Skatteetaten er ansvarlig for selve omregistreringsavgiften.

nettsidene til Statens vegvesen kan du:

  • levere salgsmelding
  • betale omregistreringsavgiften
  • skrive ut midlertidig vognkort

Bilforhandlere bør benytte Autoreg som du kan lese om hos Statens vegvesen.

Fritak fra omregistreringsavgiften

Det er fritak for omregistreringsavgift blant annet ved:

Hvordan betale omregistreringsavgiften?

Omregistreringsavgiften kan du betale på nettsidene til Statens vegvesen.

Hvis du skal betale omregistreringsavgift fra utlandet, kan du betale med Visa-kort i den nettbaserte betalingsløsningen, eller via nettbank. Her finner du opplysninger om bankkontoen vår.

Hvis du har betalt for høy omregistreringsavgift, kan du søke om tilbakebetaling. Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.

Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen, det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.

footer/desktop/standard