Post 1.5.11

1.5.11 Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt/ personinntekt fra felles bedrift?

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten huker du av "ja" eller "nei" om du og din ektefelle har næringsinntekt og beregnet personinntekt fra felles bedrift som dere har fordelt mellom dere.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder ektefeller som fordeler overskuddet (næringsinntekt og/eller beregnet personinntekt) fra felles bedrift.

Posten gjelder tilsvarende for samboere som skattlegges sammen som ektefeller (meldepliktige samboere) når disse har felles bedrift.

Utgangspunktet for fordelingen av overskuddet er hver av ektefellenes arbeidsinnsats. Som felles bedrift mener vi en virksomhet som eies av den ene ektefellen eller begge ektefeller i fellesskap.

Posten gjelder ikke aksjeselskap selv om ektefellene eier hovedpartene av aksjene.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Hvis du og din ektefelle fordeler næringsinntekt og/eller personinntekt fra felles bedrift huker du av for "Ja" i posten. 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard