Post 1.5.11

1.5.11 Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt/ personinntekt fra felles bedrift?

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten huker du av "ja" eller "nei" om du og din ektefelle har næringsinntekt og beregnet personinntekt fra felles bedrift som dere har fordelt mellom dere.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.