Post 1.7.5

1.7.5. Negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak i annen næring som kan samordnes med arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp negativ beregnet personinntekt oppgitt i skjema RF-1224. Negativ beregnet personinntekt kan samordnes med arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv når vilkårene er tilstede.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som driver enkeltpersonsforetak med negativ beregnet personinntekt i "annen næring" som har mottatt arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv i "annen næring" (RF-1221).

Dette forutsetter at vilkårene for samordning er tilstede (Finansdepartementets forskrift til skatteloven FSFIN § 12-20-1 jfr § 10-42-3). Se rettledning i skjema RF-1224.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard