Post 1.7.8

1.7.8 Andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv. som driver annen næring

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv) innen kategori "Annen næring" oppgitt i skjema "RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som er deltaker i et selskap med deltakerfastsetting innen kategori "Annen næring"og som har en beregnet arbeidsgodtgjørelse i RF-1221 og fordeler arbeidsgodtgjørelsen med ektefelle.

Hvis ikke arbeidsgodtgjørelse/personinntekt fordeles mellom ektefeller føres beløpet i post 1.7.4.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet fra post 1162 kolonnen "ektefelles andel" i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.7.4 overføres automatisk fra skjema RF-1221. 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard