Post 3.1.8

3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjegevinst fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs, og som du har mottatt «RF-1088 Aksjeoppgaven» for. Det samme gjelder egenkapitalbevis.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt aksjer i løpet av inntektsåret med skattepliktig gevinst.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Skattemeldingen vil bare være forhåndsutfylt for realisasjoner der Skatteetaten sitter med alle opplysninger for å beregne gevinst/tap.

Dersom Skatteetaten ikke har fullstendige opplysninger, for eksempel at vi mangler opplysninger om salgsvederlag, vil det ikke være beregnet gevinst/tap for denne realisasjonen i skattemeldingen.

I RF-1088 Aksjeoppgaven vil du finne en fotnote under postene 110/120 der det står at vi har manglende opplysninger for å beregne gevinst/tap for en eller flere realisasjoner. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 for å finne disse realisasjonene. Du må korrigere de mangelfulle tallene og føre gevinst/tap på disse realisasjonene direkte i skattemeldingen.

Informasjonen er feil

Er beløpet i RF-1088 feil eller det står «ukjent», må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle og føre korrekt skattepliktig gevinst i post 3.1.8 i skattemeldingen.

Endrer du beløpet i skattemeldingen post 3.1.8 må du levere skattemeldingen. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 for å finne detaljer om alle realisasjonene.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard