Post 3.1.8

3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088) og/eller skattepliktig uttak fra aksjesparekonto (ASK)

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjegevinst fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs, og som du har mottatt «RF-1088 Aksjeoppgaven» for. Det samme gjelder egenkapitalbevis.

Posten kan også være forhåndsutfylt med skattepliktig uttak fra aksjesparekonto.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt aksjer i løpet av inntektsåret med skattepliktig gevinst og/eller du har hatt skattepliktig uttak fra aksjesparekontoen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Skattemeldingen vil bare være forhåndsutfylt for realisasjoner der Skatteetaten sitter med alle opplysninger for å beregne gevinst/tap.

Dersom Skatteetaten ikke har fullstendige opplysninger, for eksempel at vi mangler opplysninger om salgsvederlag, vil det ikke være beregnet gevinst/tap for denne realisasjonen i skattemeldingen.

I RF-1088 Aksjeoppgaven vil du finne en fotnote under postene 110/120 der det står at vi har manglende opplysninger for å beregne gevinst/tap for en eller flere realisasjoner. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 for å finne disse realisasjonene. Du må korrigere de mangelfulle tallene og føre gevinst/tap på disse realisasjonene direkte i skattemeldingen.

Skattepliktig uttak fra aksjesparekonto skal være innrapportert fra tilbyder. Dersom det er feil eller mangler i skattemeldingen må du korrigere skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med tilbyder av aksjesparekontoen

Informasjonen er feil

Er beløpet i RF-1088 feil eller det står «ukjent», må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle og føre korrekt skattepliktig gevinst i post 3.1.8 i skattemeldingen.

Endrer du beløpet i skattemeldingen post 3.1.8 må du levere skattemeldingen. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 for å finne detaljer om alle realisasjonene.

Skattepliktig uttak fra aksjesparekonto skal være innrapportert fra tilbyder. Dersom det er feil eller mangler i skattemeldingen må du korrigere skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med tilbyder av aksjesparekontoen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.