Post 3.2.18

3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du summen betalt inn til premie til folketrygden for å få en høyere dekning av inntektstap ved sykdom. Beløpet er ikke forhåndsutfylt. Du må hente beløpet fra næringsoppgaven. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder for deg som er næringsdrivende og har tegnet forsikring med folketrygden for å få høyere dekning av inntektstap ved sykdom, det vil si økning av sykepenger eller yrkesskadetrygd. Premien gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. Fradraget for premien føres i denne posten.

Tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap er IKKE fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller på skattemeldingen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

NAV innrapporterer ikke ditt premiebeløp til Skatteetaten og beløpet er dermed ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Er du bokføringspliktig skal regnskapet ditt vise hva du har betalt i premie. Premiebeløpet skal du føre i Næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 2078 (privatkonto). Da beløpet skal komme til fradrag i skattemeldingen, må du passe på å føre beløpet i post 3.2.18.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard