Post 4.5.4

4.5.4 Annen skattepliktig formue

Gjelder for inntektsåret 2018

Hvis du har annen skattepliktig formue per 31. desember føres verdien i denne posten. Med annen skattepliktig formue menes for eksempel formue av bitcoins eller annen kryptovaluta, kapitalisert festeavgift, rettigheter knyttet til skog/utmark, andel av selskap med deltakerfastsetting (RF-1221) og/eller NOKUS (RF-1246).

Skattepliktig formuesverdi er 80 prosent av verdien av disse formuesobjektene:

  • Netto formue andel NOKUS-selskap
  • Andel av netto formue i KS, ANS mv.
  • Andel av felles netto formue i KS, ANS mv.
  • Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
  • Formue av kapitalisert festeavgift
  • Rettigheter knyttet til skog/utmark

Skatteetaten beregner automatisk rabatten på 20 prosent av disse verdiene i skatteoppgjøret.

 

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som:

  • har annen skattepliktig formue per 31.desember, som for eksempel beholdning av bitcoins eller annen kryptovaluta, som ikke kan føres i andre poster.
  • eier andel i selskap med deltakerfastsetting per 31. desember.
  • eier andel i norskkontrollert utenlandsk selskap (NOKUS) per 31. desember.

Posten gjelder også deg som har en festetomt som du bortfester. Du skal da formuesbeskattes for en kapitalisert verdi av festeavgiften. Denne verdien fører du i denne posten. Eier du bolig eller fritidsbolig, men fester tomten, skal du likevel bruke post 4.3.2 eller 4.3.3. Du har da rett på gjeldsfradrag for festeavgiften som føres i post 4.8.1.

Posten gjelder også næringsdrivende innen skogbruk som skal skattlegges for rettigheter knyttet til skogbruk/utmark, på samme måte som kapitalisert verdi av jakt- og fiskerettigheter og andre rettigheter knyttet til eiendommen.

Satser og nøkkeltall

For festeavgift, jakt- og fiskerettigheter er kapitaliseringsfaktoren på 10. Jamfør Takseringsreglene §2-1-5.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Den årlige festeavgiften multiplisert (gange) med 10 (kapitaliseringsfaktoren) utgjør formuesverdien av tomten. Beløpet må du selv føre i posten.

Formuesverdi av rettigheter knyttet til skog/utmark finner du i post 316 i skjemaet RF-1177 Landbruk.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra RF-1177 skjemaet.

Formuesverdi av andel i deltakerliknet selskap finner du i post 1101 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra skjema RF-1221.

Formuesverdi av andel i NOKUS-selskap finner du i post 101 i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Når du leverer elektronisk, vil beløpene overføres automatisk til riktig post fra skjema RF-1246.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.