Important information

This page is not available in English.

Samfunnsoppdrag og strategi

I Skatteetaten jobber litt over 7 000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Important information

Social mandate

The Norwegian Tax Administration ensures the financing of our public services


All taxpayers and declarants comply with the rules relating to taxes and duties.


The Norwegian Tax Administration ensures users access to register data and high-quality information


We instil and maintain the public’s trust in the Norwegian Tax Administration.

Strategi

Skatteetatens strategi setter retning for etatens utvikling de kommende årene.

Den tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og angir hvordan vi skal løse dette i årene som kommer, i en omverden preget av raske endringer og kompleksitet.

Asset 10@2x.png