Dekor lav

Endre søknad

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.  

Viktig informasjon

Tilskuddsmyndigheten kan kun utbetale lønnsstøtte basert på informasjon som har blitt sendt inn før 30. juni.

Dere er fortsatt pliktige til å sende inn endringer etter 30. juni, men det vil ikke bli tildelt mer støtte basert på informasjon sendt inn etter 30. juni.

Det er spesielt viktig at du sjekker:

Du skal oppgi foretakets totale lønnskostnader for støttemåneden og referanseperioden. Med referanseperioden menes tilsvarende måned to år tidligere eller gjennomsnittet av oktober og november 2021.

Hvis du har valgt oktober og november 2021 som referanseperiode, sjekk at du har oppgitt gjennomsnittet for disse månedene, ikke samlet beløp. Dette gjelder både for lønnskostnadstall og omsetningstall.

Du finner foretakets lønnskostnader ved å ta ut en avstemmingsrapport. Foretakets lønnskostnader er oppgitt under sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse. Tilskudd og premie til pensjon skal også legges til her. Hvis foretaket har mottatt refusjoner eller tilskudd fra NAV, må du trekke disse fra. Du tar da sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse pluss tilskudd og premie til pensjon minus sum avgiftsgrunnlag refusjon, og multipliserer så med prosentsats for arbeidsgiveravgift. 

Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse: 50 000 kr
+ Tilskudd og premie til pensjon: 2 000
- Sum avgiftsgrunnlag refusjon: 20 000 kr
= 32 000 kr x 1,141 (sone 1) = 36 230 kr
Hvis foretaket har flere soner i avstemmingsrapporten med ulike satser for arbeidsgiveravgift, må du regne ut lønnskostnadene som i eksempelet over for hver sone, og så legge disse sammen.

 

Refusjoner og tilskudd fra NAV er inkludert arbeidsgiveravgift

Du skal oppgi det totale beløpet av refusjoner og tilskudd som foretaket forventer å motta fra NAV for støttemåneden, for eksempel sykepenger. Her må du også legge til arbeidsgiveravgift.

Dette gjelder både når du oppgir refusjoner og tilskudd per ansatt i steget Legg inn ansatte, og totalt beløp for refusjoner og tilskudd som foretaket har mottatt i steget Annen støtte.

Du legger også inn estimerte refusjoner og tilskudd for støttemåneden, selv om disse ikke er utbetalt enda.