Skjema RF-1246

Deltakaren si melding over formue og inntekt i NOKUS

Har du i inntektsåret vore deltakar i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldinga.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.