Skjema RF-1246

Deltakaren si melding over formue og inntekt i NOKUS

Har du i inntektsåret vore deltakar i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldinga.

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.

footer/desktop/standard