Tilgang til aksjeeieropplysninger

Det er et ønske om større åpenhet knyttet til aksjeeierskap i Norge. Konkrete forslag til hvordan aksjeopplysninger kan gjøres tilgjengelig i en søkbar tjeneste, er til politisk behandling. I mellomtiden har Skatteetaten valgt å gjøre et årlig, samlet uttrekk fra sitt aksjonærregister.

 

Viktig informasjon

Bestillingsløsningen for aksjeeieropplysninger for 31.12.2021 er tilgjengelig. Opplysninger kan bestilles f.o.m 13.05.2022.

Bestill aksjeeieropplysninger

Hva trenger du uttrekk av?

Det er kun disse årene som er tilgjengelige.

Levering

Uttrekket sendes på e-post via Sharefile, som er en kryptert sikker e-post-løsning. Tjenesten erstatter utsending av minnepinner.

Når du mottar datauttrekket

Skatteetaten benytter Sharefile for å kryptere filer ved oversendelse. Lenken du får på epost kan benyttes 10 ganger og er tilgjengelig i 30 dager. Vi anbefaler deg å laste ned filene på PC. Er du usikker på om e-posten kommer fra Skatteetaten, skal e-posten via Sharefile se slik ut:

Ikke åpne dersom du ser en annen utforming/adressefelt.

Når du har klikket på "Download Attachment" ber vi deg identifisere deg med email - First Name - Last Name - Company - før du får tilgang til aksjeeierbok_2021.xlsx

Bekrefte nedlasting av data

 

Uttrekk for innsyn i aksjonærregister
Format: CSV
Inntektsår: 2020

Felt
nummer

Navn Innholder Datatype Lengde
1 Orgnr Organisasjonsnummer Tall Ni sifre
2 Selskap

Navn på selskap
beholdningen eies i

Tekst Ingen fast lengde
3 Aksjeklasse

Aksjeklasse eller isin for
aksjeklassen

Tekst Ingen fast lengde
4 Navn aksjonær Navn på aksjonær Tekst Ingen fast lengde
5 Fødselsår/orgnr

Fødselsår for aksjonærer
identifisert i folkeregisteret
eller organisasjonsnummer
for selskapsaksjonærer

Tall Ingen fast lengde
6 Postnr/sted Postnummer og poststed for aksjonærer identifisert av folkeregisteret eller av enhetsregisteret Tekst Ingen fast lengde
7 Antall aksjer Antall aksjer ved utgangen av inntektsåret Tall Ingen fast lengde
8 Antall aksjer selskap Antall aksjer totalt i selskap  Tall Ingen fast lengde

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2021 (RF-1086). Det kan forekomme feil eller ufullstendige opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2021 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket inneholder opplysninger om:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonær, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Vi gjør oppmerksomme på at uttrekket inneholder personopplysninger og at mottaker må forholde seg til personopplysningsloven for videre bruk av utleverte data. Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.