Pressemelding

I dag kommer skattepengene

  • Publisert:

I dag mottar 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.

De 2,6 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 28 milliarder kroner tilbakebetalt. En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt.

750.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.

Nytt i år: du kan endre selv

Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten, hvis du oppdaget feil eller hadde nye opplysninger.

- Nå er det slutt på å klage, nå skal du endre selv. Med ny skatteforvaltningslov som kom tidligere i år, er det i praksis du selv som fastsetter grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Hvis du oppdager feil i opplysningene i etterkant, så kan du nå endre selv. Dette er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten som skal beregne riktig skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hvis du i etterkant av innleveringsfristen for skattemeldingen oppdager feil, mangler eller nye opplysninger, må du korrigere dette. Det gjelder også om du benyttet leveringsfritak. Du kan endre opplysninger opp til tre år etter leveringsfristen for inntektsåret 2016.

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv. I noen tilfeller vil det fremdeles være nødvendig å levere en klage for å få til endring. Det gjelder for eksempel endringer i selvangivelser for inntektsår 2015 og tidligere, eller endringer av opplysninger som Skatteetaten har fastsatt.

Senere oppgjør for næringsdrivende og papirbrukere

Neste skatteoppgjør kommer 2. august. Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.

Det kan være flere årsaker til at du ikke får skatteoppgjøret 22. juni eller 2. august. For eksempel at din skattemelding inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll. Det er løpende oppgjør mellom 2. august og 25. oktober.

Om lag 1 million skattytere får skatteoppgjøret mellom 2. august og 25. oktober.

Hovedtallene (per kommune) for oppgjøret 22. juni finner du her.

Oppgjør

Skattytere som får skatt til gode, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort innen tre uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto oppgjørsdatoen.

Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Varsel om skatteoppgjør

Du mottar elektronisk varsel fra Skatteetaten når skatteoppgjøet ditt er klart. Du logger deg inn på skatteetaten.no for å se skatteoppgjøret.

De som har reservert seg mot digital kommunikasjon mottar skatteoppgjøret i posten.

De som har digital postkasse, vil i tillegg motta en kopi av skatteoppgjøret der.

Mer informasjon på skatteetaten.no

Les mer om skatteoppgjøret 

Les mer om hvordan du endrer eller klager