Fullmakt for opplysninger om skatter og avgifter for byggenæringen

Forespørsel om opplysninger må sendes per post eller e-post til Registerinfo

Opplysningene fra Skatteetaten er taushetsbelagte og kan kun gis dersom oppdragstakeren har gitt fullmakt til dette.

Har du spørsmål om informasjonen i skjemaet kan du ringe eller skrive til oss.