Dekor lav

Innsyn: Se hvem som har fått lønnsstøtte

Her finner du oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger etter de ulike lønnstilskudds- og lønnsstøtteordningene.

Oversikten viser hvilke foretak som har fått tildelt:

  • Lønnstilskudd (for månedene juli, august oktober, november og/eller desember 2020) 
  • Lønnsstøtte (for periodene 15. mars til 30. april og/eller 1. mai til 30. juni 2021)
  • Lønnsstøtte (for desember 2021, januar 2022 og/eller februar 2022)

Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det er det til enhver tid gjeldende vedtaket som fremgår av oversikten.

Opplysningene gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte.

Du kan søke i samtlige opplysningstyper i tabellen. Hele eller deler av datasettet kan lastes ned i formatene CSV og JSON ved å benytte funksjonen "eksporter som".

Opplysninger om tildelt tilskudd oppdateres daglig. Vi oppdaterer ikke i helger og på helligdager.

Saksnummer

Saksnummer, referanse fra saksbehandlingssystemet til Skatteetaten

Navn på søker

Navn på foretaket som er tildelt støtte

Organisasjonsnummer

Foretakets organisasjonsnummer fra enhetsregisteret

Fylke

Foretakets forretningssted, angitt ved fylke

Tildelingsdato

Dato for vedtak om tildelt tilskudd

Faktisk omsetning for perioden

Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i støtteperioden.

For skattefrie institusjoner er det ikke krav om omsetningsfall, og omsetningen oppgis derfor ikke. Skattefrie institusjoner kan ikke søke om støtte for desember 2021, januar 2022 og februar 2022

Omsetning i referanseperioden

Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i tilsvarende periode som støtteperioden. Referanseperioden er enten samme periode to år tidligere eller

  • Omsetningen for 1. januar – 28. februar 2020 for støtteperiodene 15. mars til 30. april, 1. mai til 30. juni og 1. juli til 31. august 2021
  • Gjennomsnittlig omsetning for oktober og november 2021 for støttemånedene desember 2021, januar 2022 og/eller februar 2022

For skattefrie institusjoner er det ikke krav om omsetningsfall, og omsetningen oppgis derfor ikke. Skattefrie institusjoner kan ikke søke om støtte for desember 2021, januar 2022 og februar 2022.

Antall ansatte

Antall ansatte det er gitt støtte for. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte. Da står det "5 eller færre" i oversikten.

Utbetalt beløp

Utbetalt beløp for tilskuddsmåneden

For støtteperiodene desember 2021, januar 2022 og februar 2022 vil også følgende opplysninger vises i oversikten:

Søknad inngår i konsern Om foretaket inngår i et konsern eller ikke.
Fall i lønnskostnader i prosent Foretakets fall i lønnskostnader sammenlignet med lønnskostnader i referanseperioden, det vil si enten tilsvarende måned to år tidligere eller gjennomsnittet av oktober og november 2021.
Mottatt annen støtte Om foretaket har mottatt lønnsstøtte fra andre offentlige støtteordninger.

Viktig informasjon

Oppsummering

Sist oppdatert 18.07.2024 08.45
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Måned Tildelt Antall mottakere
juli 2020 63381361 950
august 2020 107651317 1484
oktober 2020 5321168 139
november 2020 8208496 175
desember 2020 9457308 178
mars-april 2021 20350454 356
mai-juni 2021 97024263 536
juli-august 2021 74634972 210
desember 2021 363826749 1589
januar 2022 423902283 1429
februar 2022 277016695 955
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]