Dekor lav

Innsyn: Se hvem som har fått lønnsstøtte

Foretak som har tatt tilbake ansatte fra permittering kan søke om tilskudd for å dekke deler av lønnskostnadene. Her finner du oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger.

Oversikten viser hvilke foretak som har fått tildelt:

  • Lønnstilskudd (for månedene juli, august oktober, november og/eller desember 2020) og
  • Lønnsstøtte (for periodene 15. mars til 30. april og/eller 1. mai til 30. juni 2021)

Vedtak vil kunne bli endret både som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker. Det er det til enhver tid gjeldende vedtaket som fremgår av oversikten.

Opplysningene gjøres tilgjengelig for å sikre åpenhet. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte.

Du kan søke i samtlige opplysningstyper i tabellen. Hele eller deler av datasettet kan lastes ned i formatene CSV og JSON ved å benytte funksjonen "eksporter som".

Opplysninger om tildelt tilskudd oppdateres daglig. Vi oppdaterer ikke i helger og på helligdager.

Saksnummer

Saksnummer, referanse fra saksbehandlingssystemet til Skatteetaten

Navn på søker

Navn på foretaket som er tildelt støtte

Organisasjonsnummer

Foretakets organisasjonsnummer fra enhetsregisteret

Fylke

Foretakets forretningssted, angitt ved fylke

Tildelingsdato

Dato for vedtak om tildelt tilskudd

Faktisk omsetning for perioden i 2020

Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i tilskuddsmåneden.

For skattefrie institusjoner er det ikke krav om omsetningsfall, og omsetningen oppgis derfor ikke.

Faktisk omsetning i tilsvarende periode i 2019

Inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført i 2019 i tilsvarende måned som tilskuddsmåneden.

For skattefrie institusjoner er det ikke krav om omsetningsfall, og omsetningen oppgis derfor ikke.

Antall ansatte

Antall ansatte det er gitt støtte for. Når det er gitt støtte for fem ansatte eller færre, offentliggjøres ikke opplysningene om antall ansatte. Da står det "5 eller færre" i oversikten.

Utbetalt beløp

Utbetalt beløp for tilskuddsmåneden

Viktig informasjon

Oppsummering

System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]
Måned Tildelt Antall mottakere
juli 2020 65191647 952
august 2020 110104899 1486
oktober 2020 5321168 140
november 2020 8208496 176
desember 2020 9457308 179
mars-april 2021 20404352 358
mai-juni 2021 97425515 535
juli-august 2021 72395515 208
System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[Skeno.Models.ViewModels.Blocks.Heading,System.Boolean]