Dekor lav

Søknad om lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser, og som har permittert ansatte som følge av korona-situasjonen.

Du kan nå søke om tilskudd for oktober, november og/eller desember. Endelig frist for å søke for hver enkelt måned er 1. mars 2021.

Søknadsfristen for juli og august var 5. november 2020. Søknadsfristen er endelig, og det er ikke mulig å søke om tilskudd for disse månedene nå.

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad