Dekor lav

Lønnsstøtte

Å søke om lønnsstøtte er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader.